Links der indeholder symbolet*, er reklamelinks | Min. 18 år, Regler og vilkår gælder, Spil ansvarligt, ROFUS.nu, StopSpillet.dk

Sådan konverterer du odds til implicitte sandsynligheder


At forstå, hvordan man omregner sine odds, kan være dig til stor hjælp. Du øger i hvert fald ikke dine chancer for at få varig succes inden for sportsbetting, hvis du ikke ved, hvordan du omregner odds til deres implicitte sandsynligheder.


Forståelse for den implicitte sandsynlighed bag et udbudt odds er afgørende, når du skal vurdere den potentielle værdi på et specifikt spillemarked. Og det er mindst lige så vigtigt, når du skal vurdere den værdi, der er på et specifikt odds på et særligt udfald. Hvis den implicitte sandsynlighedsværdi er mindre end din egen vurdering af et udfald, så repræsenterer det udfald en spilmulighed med værdi.

Sådan konverterer du de tre slags odds til deres implicitte sandsynlighedsværdier

Der er typisk tre slags odds, du kommer til at støde på ude i landskabet af væddemål på sport.

Decimal odds: fremstillet som 1.65 eller 2.95 etc.
Fraktionerede odds:  fremstillet som 5/2 eller 3 to 2 ‘on’ etc.
Moneyline odds: fremstillet som -120 eller +140 etc.

De illustrerer alle det samme, nemlig den eventuelle gevinst du vil få for en given sum penge placeret på et væddemål.

Decimale odds

Decimale odds er en simpel fremstilling af den tilbagebetaling, der vil være for hver enkelt unit, du sætter på et væddemål. Med andre ord, så betyder odds 1,65 at du, for hver 1,00, du sætter på et væddemål, vil modtage 0,65, hvis væddemålet går hjem.

For at konvertere odds til deres implicitte sandsynlighedsværdier laver vi en simpel beregning.

1 divideret med decimal odds.

Fraktionerede odds

Fraktionerede odds er generelt den mest traditionelle måde at illustrere odds på. De afspejler den gevinst, du vil modtage for et specifikt væddemål. For eksempel betyder odds 5/2 (udtales 5 til 2) at du får 5 units tilbage for hver 2 units, du sætter på et væddemål.

For at konvertere fraktionerede odds til deres respektive sandsynligheder laver vi beregningen:

Nævner divideret med (Nævner plus tæller)

Så med vores eksempel med et odds på 5/2.

Implicit sandsynlighed = 2 / (5 + 2)
Implicit sandsynlighed = 2 / 7
Implied probability = 0.286

Derefter ganget med 100 for at vise en  implicit sandsynlighed på 28,6 %

Moneyline odds

Moneyline odds, også kendt som amerikanske odds, er sandsynligvis det mest mystiske odds format for os, der bor uden for Nordamerika. I starten virker de forvirrende, men det er til stor hjælp at kunne dem, specielt når man lytter til amerikanere, der taler om odds i sportsudsendelser og podcasts. Så lad os se på, hvordan vi kan konvertere moneyline odds om til deres implicitte sandsynlighedsværdier.

 Der findes to slags moneyline odds. 

De første er ‘minus’ moneylines. De kan for eksempel udtrykkes som -120. Men præcis hvad betyder det?

Ja, grundlæggende betyder det, at du skal satse 120 enheder, hvis du vil have en gevinst på 100 enheder. Det vil sige, at hvis du sætter 120 enheder på dette udfald, får du 100 enheder oven i.

Den anden slags er ‘plus’ moneylines. Disse udtrykkes for eksempel +180. 
Dette betyder, at hvis du satser 100, vinder du 180. 

Så hvordan konverterer vi plus/minus moneyline odds om til deres implicitte sandsynlighedsværdier?

For ‘minus’ moneyline odds er det følgende beregning:

( – (minus moneyline odds))

( – (minus moneyline odds)) + 100)

Så lad os prøve eksemplet med et moneyline odds på -120

Implicit sandsynlighed = (- (-120) / ((- (-120)) + 100)
Implicit sandsynlighed = 120 / (120 + 100)
Implicit sandsynlighed = 120 / 220
Implicit sandsynlighed = 0.545

Dette ganges herefter med 100, så vi får en implicit sandsynlighed på 54,5 %

For ‘plus’ moneyline odds er det følgende beregning:

100 divideret med (plus moneyline odds + 100)

Så lad os prøve at bruge vores eksempel med et moneyline odds på +180

Implicit sandsynlighed = 100 / (180 + 100)
Implicit sandsynlighed = 100 / 280
Implicit sandsynlighed = 0.357

Dette ganges med 100, så vi får en implicit sandsynlighed på 35.7%. 

Hvordan konverterer vi et odds format til et andet?

At vide, hvordan man konverterer én slags odds om til et andet format, kan være nyttigt, især hvis du er kommet i besiddelse af en stor mængde data, hvor odds er formateret på en uvant måde.

For at gøre dette, skal vi først konvertere det valgte odds format til dets implicitte sandsynlighed. Når dette er gjort, er beregningerne ganske ligetil.

Konvertering af implicit sandsynlighed til decimale odds.

100 divideret med implicit sandsynlighed

F.eks. Implicit sandsynlighed på 75 % giver et decimal odds på 1,33

Decimale odds = 100 / 75
Decimale odds = 1.33

Konvertering af implicit sandsynlighed til fraktionerede odds

(100 divideret med implicit sandsynlighed) – 1.

Så et eksempel med en implicit sandsynlighed på 25 % udregnes som:

Fraktionerede odds = (100 / 25) – 1
Fraktionerede odds = 4 – 1
Fraktionerede odds = 3, expressed as 3 to 1.

Konvertering af implicit sandsynlighed til moneyline odds

Dette afhænger af, hvorvidt den implicitte sandsynlighed er over eller under 50%

Hvis den er over, laver vi følgende udregning.

(implicit sandsynlighed divideret med (100 – implicit sandsynlighed)) ganget med 100

Så med eksemplet, der hedder en implicit sandsynlighed på 75%

Moneyline odds = – (sandsynlighed)/(100 – sandsynlighed) * 100
Moneyline odds = – (75 / (100 – 75)) * 100
Moneyline odds = – (75 / 25) * 100
Moneyline odds = 3 * 100
Moneyline odds = – 300.

Hvis den implicitte sandsynlighed er under 50%, justeres udregningen en smule.

(( 100 – implicit sandsynlighed) divideret med implicit sandsynlighed) ganget med 100

å med eksemplet, der hedder en implicit sandsynlighed på 25%

Moneyline odds = ((100 – sandsynlighed)/(sandsynlighed) * 100)
Moneyline odds = ((75) / (25) * 100)
Moneyline odds = 3 * 100
Moneyline odds = + 300

Selvom der er mange værktøjer på nettet, der kan hjælpe dig med at konvertere odds til deres implicitte sandsynlighed og konvertere odds til andre formater, er det stadig en god øvelse at forstå udregningerne bag disse konversioner.

Dette vil kun give dig en bedre forståelse for, hvad odds repræsenterer i ren værdi, såvel som det vil træne dit betting-center i hjernen til at tænke instinktivt i implicit sandsynlighed, når du ser på dine odds. 


Chat