Strona zawiera treści reklamowe

Wyjaśnienie kursów bukmacherskich


Aby zrozumieć, czym są kursy bukmacherskie najpierw trzeba wyjaśnić pojęcie „szansy”.


Czym jest szansa?

Aby zrozumieć, czym są kursy bukmacherskie najpierw trzeba wyjaśnić pojęcie „szansy”. Szansa jest prawdopodobieństwem, że pewne wydarzenie będzie mieć miejsce. Jest ona często wyrażana w procentach.

Rzut kostką

Przyjrzyjmy się rzutowi kostką. W przypadku zwykłej kostki sześciennej prawdopobieństwo na wypadnięcie jednej z liczb wynosi jeden do sześciu. Mówiąc inaczej, szansa, że wypadnie jedna z liczb od jednego do sześciu jest dokładnie taka sama i wynosi właśnie 1/6.

Przechodząc do procentów, szansa na wypadnięcie jednej z sześciu liczb na kostce to 16,66%.

Jak to wyliczyć?

To bardzo proste: wystarczy podzielić 100% przez 6 możliwych wyników.

Kursy dziesiętne

Kursy to tak właściwie inny sposób na wyrażenie prawdopobieństwa. Na przykład kursy dziesiętne są odwróconym prawdopobieństwem, stąd też tak łatwo je wyliczać. Właśnie ten fakt jest głównym powodem ich ogromnej popularności. Zamiast mówić, że prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia wynosi X%, to zamienia się je na pewną liczbę.

Robi się to w następujący sposób:

100% należy podzielić przez prawdopobieństwo. Kursy dziesiętne będą właśnie wynikiem tego równania.

Niech za przykład posłuży mecz Manchesteru United. Jeżeli ocenimy ich szanse na zwycięstwo w meczu na 40%, to zamiana na kursy dziesiętne będzie wyglądać następująco:

100% / 40% = 2.50

Kursy wyrażone w ten sposób są znane jako kursy dziesiętne (bądź kursy europejskie). Za każdą jednostkę, którą postawisz na ten wynik, otrzymasz zwrot na poziomie 2.50. Jeżeli odejmiesz stawkę, którą postawiłeś to pozostanie Ci zysk w wysokości 1.50.

Wszystkie powyższe obliczenia bardzo łatwo wykonać używając kalkulatora.

  • Wystarczy wpisać wybrane wcześniej kursy dziesiętne
  • Nacisnąć 1/x aby otrzymać prawdopobieństwo wydarzenia
  • Nacisnąć jeszcze raz 1/x, a to prawdopobieństwa zostanie zamienione ponownie na kursy dziesiętne.

Kursy ułamkowe

Kursy ułamkowe są inną formą wyrażenia prawdopobieństwa. Są one szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii.

Używając poprzedniego przykładu, a więc kursów na poziomie 2.50, kursy ułamkowe będą wynosić 6/4 (bądź 3/2 ewentualnie 1.5/1). Mówiąc inaczej, aby uzyskać 1.50 zysku należy obstawić jedną jednostkę.

Częstym błędem jest myślenie, że kursy dziesiętne na poziomie 2.50 wynoszą 2.5/1. Kursy ułamkowe wyrażają Twój zysk netto, a nie pełen zwrot zakładu. Kursy na poziomie 3/2 czyta się inaczej: należy postawić 2 jednostki aby wygrać 3.

Generalnie powoli odchodzi się od takiego wyrażania kursów nawet w Wielkiej Brytanii, ponieważ łatwiej jest dokładnie wyliczyć wszelkie dane na kursach dziesiętnych, szczególnie, jeżeli zwracamy uwagę na prawdopodobieństwo.

Zamiana kursów ułamkowych na dziesiętne jest stosunkowo prosta. Wystarczy wykonać dzielenie zapisane w kursie i dodać jeden. Bazując na naszym wcześniejszym przykładzie:

(6 dzielone przez 4) + 1 = 2.50

albo jeżeli wolisz, to:

6 + 4 dzielone przez 4 = 10 dzielone przez 4 = 2.50

Kursy amerykańskie

Kursy amerykańskie mogą być jeszcze bardziej mylące, niż kursy ułamkowe.

Po pierwsze, są one widoczne jako dodatnie lub ujemne. Na przykład -150 bądź +150. One po prostu pokazują, jak wiele należy postawić, aby uzyskać zysk na poziomie $100 bądź jaki będziesz miał zysk po postawieniu $100.

Ujemne kursy amerykańskie pokazują, ile należy postawić, aby osiągnąć zysk na poziomie $100. Na przykład jeżeli kurs na drużynę wynosi -150, to znaczy, że należy postawić $150 aby zyskać $100.

Mylące? Pewnie tak. Na szczęście nie jest trudno zamienić kursy amerykańskie na dziesiętne.

Posłużmy się wspomnianym przykładem, czyli kursami -150. Aby zamienić powyższe kursy, wystarczy podzielić 100 przez 150 i dodać 1:

(100/150) + 1 = 1.67

Przeciwieństwem ujemnych kursów amerykańskich są dodatnie kursy amerykańskie. Pokazują one, jak duży zysk osiągniesz jeśli postawisz $100. Jeśli kursy na konkretną drużynę wynoszą +150, to znaczy, że otrzymasz $150 zysku stawiając $100. Wobec tego kursy amerykańskie wynoszące +150 to dokładnie tyle samo, co 2.50 w przypadku kursów dziesiętnych.

Aby dokonać zamiany na kursy dziesiętne wystarczy podzielić kursy amerykańskie przez 100 i dodać 1:

(+150/100) + 1 = 2.50

Domniemane porawdopodobieństwo

Jak widać powyżej, kursy bukmacherskie wyrażają prawdopobieństwo bądź szanse, że pewne zdarzenie będzie miało miejsce. Niezwykle przydatne będzie zrozumienie, czym jest tzw. “domniemane porawdopodobieństwo” (z ang. implied probabilty), które wyraża się w kursach bukmacherskich.

Jak zatem wyliczyć domniemane prawdopodobieństwo w przypadku ustalonych kursów bukmacherskich?

Bardzo łatwo. Wystarczy podzielić 100% przez kursy dziesiętne.
Np. 100% podzielone przez 2.50 = 40%

Zrozumienie tego, jak dokładnie działa domniemane prawdopodobieństwo jest kluczem do poznania betting value – wartości zakładów. Jednak do tej kwestii wrócimy w następnym rozdziale.

Zrozumienie kursów jest kluczem do sukcesu w zakładach bukmacherskich

Kursy dziesiętne są najprostszą i najbardziej popularną formą wyrażania kursów bukmacherskich.

Jednak Ty powinieneś zawsze wybierać ten format, który Tobie wyda się najrozsądniejszy.

Zrozumienie kursów bukmacherskich stanowi niezbędny fundament dla dalszych działań w zakładach. Pamiętaj, że kursy obrazują szansę lub prawdopodobieństwo, że dojdzie do pewnego zdarzenia.

Jeśli tylko zrozumiesz tę ideę, będziesz miał solidną podstawę do osiągania sukcesów w zakładach bukmacherskich.


Chat