Strona zawiera treści reklamowe

Regulamin Ligi Typerów

1. Ogólne

1.1. Wszystkie dodawane treści powinny być pisane poprawnym, nieobraźliwym językiem. Szanuj innych typerów i unikaj komentarzy, które mogą być uznane za agresywne, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne lub w jakikolwiek inny sposób dyskryminujące. Nie dodawaj treści, które mają na celu prowokować innych użytkowników np. komentarzy dotyczących skrajnych poglądów politycznych. bettingexpert jest dla wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia i przekonań.

1.2. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto bettingexpert.

1.3. Zysk typera w podsumowaniu rywalizacji miesięcznej musi być dodatni, żeby znaleźć się w rankingu najlepszych.

1.4 Udział w Lidze Typerów jest darmowy.

1.5 Kiedy zakwalifikujesz się do nagrody po raz pierwszy, będziemy potrzebowali Twoje dane, aby móc przekazać Ci Twoją premię. Otrzymasz od nas stosownego maila. Wymagane informacje musimy otrzymać od Ciebie najpóźniej do godziny 23:59 9. dnia miesiąca. To dlatego, że wypłacamy wygrane w ciągu 5 dni roboczych od tego dnia. Jeżeli nie podeślesz nam swoich danych do wyznaczonego terminu, nie będziemy mogli Cię nagrodzić.

2. Reguły typowania

2.1. Żeby rywalizować w Lidze każdy typer musi dodać minimum 8 typów w danym miesiącu.

2.2. Wszystkie typy muszą być udostępniane bettingexpert na wyłączność.

2.3. Analizy towarzyszące każdemu typowi muszą być unikalne, wartościowe i oferować szczegółowe informacje uzasadniające dany typ. Wklejanie skopiowanych statystyk lub innych informacji dotyczących spotkania jest niedozwolone. Wszystko, co napiszesz w typie musi zostać napisane Twoimi słowami, włączając w to dane statystyczne.

2.4. Każda analiza musi być niepowtarzalna i przypisana do danego typu (nawet jeśli publikowany jest podobny typ na to samo wydarzenie). Powtarzanie lub kopiowanie jakiejkolwiek części analizy z innych typów lub innych stron jest niedozwolone, nawet jeśli są one własnością typera.

2.5. Kopiowanie cudzej pracy i dodawanie jej na bettingexpert jako własnej, świadome wykorzystywanie usterek technicznych oraz inne próby zyskiwania nieuczciwej przewagi nad pozostałymi typerami jest kategorycznie zakazane.  Wszystkie typy są sprawdzane, a wobec użytkowników, którzy zostali przyłapani na oszukiwaniu lub naginaniu reguł wyciągamy surowe konsekwencje. Z drugiej strony, doceniamy uczciwość i poszanowanie zasad bettingexpert i często je nagradzamy.

2.6. Analiza typu powinna zawierać przynajmniej 50 słów. Nadużywanie spacji, kropek i innych symboli w celu osiągnięcia wymaganej ilości znaków jest zabroniona.

2.7. Każda analiza musi ściśle dotyczyć wydarzenia, które jest typowane. Dodawanie analizy, która nie ma związku z wydarzeniem skutkuje unieważnieniem typu.

2.8. Analizy muszą być napisane zrozumiale i logicznie. Nie pozwalamy na korzystanie z narzędzi do tłumaczenia dużych fragmentów tekstu lub całych akapitów. Dotyczy to wszystkich wersji językowych bettingexpert, więc jeśli polski nie jest Twoim podstawowym językiem, wybierz bliższą Ci wersję bettingexpert.

2.9. Maksymalna kombinowana stawka na dowolne wydarzenie wynosi 10 jednostek. Wyjątek stanowią wyścigi konne, Formuła 1 i golf. Szczegóły znajdziesz w sekcji 3.

2.10. Dozwolona wysokość stawki zależy od kursu danego typu. Poniższa tabela przedstawia tę zależność:

Kurs < 2.5 max. stawka: 10 jednostek
2.5 Kurs < 3 max. stawka: 8 jednostek
3 ≤ Kurs < 5 max. stawka: 6 jednostek
5 ≤ Kurs < 10 max. stawka: 3 jednostki
10 ≤ Kurs < 20 max. stawka: 2 jednostki
20 ≤ Kurs < 50 max. stawka: 1 jednostka
50 ≤ Kurs < 100 max. stawka: 0.5 jednostki
100 ≤ Kurs max. stawka: 0.25 jednostki

Minimalna stawka zakładu po kursie niższym niż 50 wynosi 1. W przypadku typów z bardzo wysokimi kursami, stawka wynosi 0.5 jednostki na kursy między 50 a 100 i 0,25 jednostki na kursy powyżej 100.

2.11. Po wybraniu bukmachera i dodaniu typu, nie może on zostać zmieniony. Typ może zostać usunięty wyłącznie wtedy, gdy błąd zostanie zgłoszony przed rozpoczęciem wydarzenia, którego typ dotyczy.

2.12. W przypadku sporu dotyczącego typu, decydujący jest opis typu. Upewnij się, że analiza dokładnie wyjaśnia Twój typ.

2.13. Jeśli pojawiają się wątpliwości, jak rozstrzygnąć typ, ostateczną decyzję podejmuje się w oparciu o decyzję bukmachera wybranego w danym typie. Np. jeśli bukmacher unieważnił zakład, bettingexpert unieważni typ.

2.14. Każdy typ musi zostać dodany przynajmniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

2.15. Typy na pojedyncze spotkanie można dodawać nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem.

Przy typowaniu zwycięzcy wydarzenia (np. Ligi Mistrzów), powyższy limit zostaje wydłużony do czasu zakończenia danego wydarzenia.

3. Wybrane sporty

3.1. W wyścigach konnych, sportach motorowych (w tym Formuły 1) i golfie, typerzy mogą wybrać stawkę do 10 jednostek na zwycięzcę oraz dodatkową stawkę do 10 jednostek na każdy inny zakład dotyczący tego wydarzenia.

3.2. W każdej analizie do typu na wyścigi konne należy podać ilość startujących w wybranym wyścigu.

4. Kwestie sporne

4.1.  Każdy typ naruszający powyższe zasady zostanie poprawiony. Każdy niewłaściwy typ działający na korzyść dodającego typera zostanie unieważniony. Typy działające na niekorzyść typera obciążą jego konto, jako dodatkowa kara za niestosowanie się do regulaminu.

4.2. Jeśli od czasu do czasu zdarzy Ci się popełnić błąd przy typowaniu, nie wyciągniemy konsekwencji. Nagminne powtarzanie tych samych błędów może zostać ukarane, jeśli w ocenie bettingexpert typer stara się uzyskać nieuczciwą przewagę nad innymi typerami.

4.3. bettingexpert zastrzega sobie prawo do nagradzania i karania typerów wedle uznania. Jeśli będzie to miało związek z sytuacjami nieprzewidzianymi w regulaminie, zawsze zostanie podane wyjaśnienie.

4.4. Niektóre z kar, stosowanych na bettingexpert to: unieważnienie lub usunięcie typu, upomnienie, tymczasowe wykluczenie z rywalizacji, a w niektórych przypadkach trwałe zablokowanie konta użytkownika. Rodzaj kary uzależniony jest od tego, jakiego zachowania dopuścił się typer i jak często się ono powtarzało.
Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a decyzja podjęta przez bettingexpert jest ostateczna i powinna zostać uszanowana.

4.5. W kwestiach nieuregulowanych powyższymi zasadami decydujące słowo mają administratorzy bettingexpert.

5. Nagrody

5.1. Nagrody wypłacane są na zasadach opisanych w aktualnym regulaminie Ligi Typerów.

5.2. Należy pamiętać o przestrzeganych przez nas terminach. Od 3. dnia każdego miesiąca kontaktujemy się ze wszystkimi zwycięzcami. Jeśli jesteś jednym z nich, masz czas do 9. dnia miesiąca, aby przekazać nam wymagane przez nas dane, bez których nie będziemy mogli wypłacić Ci nagrody. Dane przekazane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę, a nagroda nie zostaniewypłacona – innymi słowy: przepadnie. Wszystkie wypłaty realizujemy w ciagu 5 dni roboczych od wspomnianej daty.

6. Prawa do użytkowania

6.1 Korzystając z bettingexpert przekazujesz nam pełne, niewyłączne, ogólnoświatowe i uniwersalne prawo do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania i dzielenia się Twoimi typami oraz inną stworzoną przez Ciebie zawartością poprzez dowolne media, jednocześnie udzielając tego samego prawa osobom trzecim. Aby jednak zapewnić Ci poszanowanie Twojej pracy, Twoja nazwa użytkownika i awatar będą udostępniane wraz z Twoimi typami. Jeżeli zechcesz je zaktualizować, aby zapewnić sobie pełną anonimowość (albo odpicować sobie profil!), możesz dokonać koniecznych zmian w ustawieniach profilu.

I podobnie: możesz swobodnie korzystać z zawartości znajdujących się na bettingexpert zupełnie za darmo. Nie krępuj się: publikuj i udostępniaj nas na innych stronach lub w mediach społecznościowych. Jedyne, o co przy tym prosimy, to abyś zalinkował do orginalnego źródła, czyli do nas. Chcemy, aby nasze zawartości dotarły do jak największego grona odbiorców, więc śmiało chwal się, co u nas znalazłeś lub opublikowałeś – tylko pamiętaj, by linkować. Open web rządi!

Mamy nadzieję, że wszyscy typerzy uznają te warunki za sprawiedliwe i przystępne. W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu, a po więcej szczegółów do działu FAQ.

Chat