Kommersiellt innehåll

Hur man konverterar odds från olika sannolikheter


Att förstå sig på hur man räknar om odds kan vara till stor hjälp. Faktum är att om du inte vet hur man konverterar odds till sina respektive indirekta sannolikheter, hjälper det inte dina chanser att komma undan som en långsiktig vinnare i den konkurrensutsatta värld av sportspel.


Förståelse för den indirekta sannolikheten bakom ett erbjudet odds är väsentligt, när man skall värdera det potentiella värdet på en specifik spelmarknad. Och det är minst lika viktigt, när man skall värdera detta värde, som är på ett specifikt odds med ett särskilt utfall. Om det indirekta sannolikhetvärdet är mindre än din egen värdering av ett utfall, så respresentarar detta utfall en spelmöjlighet med värde.

Omvandling av 3 typer av odds utifrån sannolikheter

I regel lär du stöta på tre olika sorters odds när du påbörjar jakten på olika spel inom betting

Decimal odds: representerat som 1.65 eller 2.95 etc.
Fraktionellt odds: representerat som 5/2 eller 3 på 2 etc.
Moneyline odds: representerat som -120 eller +140 etc.

Dessa speglar samma sak, den avkastning du får på en viss summa pengar placeras på en satsning.

Decimal odds

Decimal odds är ett enkelt sätt att visa hur mycket du får tillbaka, för varje enkel unit, som du sätter på ett spel. Med andra ord, så betyder ett odds på 1,65, att du för varje 1,00 som du sätter får vinner du 0,65, om spelet går hem.

För att räkna ut odds till deras indirekta sannoliksvärden gör vi en enkel beräkning.

1 delat med decimal odds.

Fraktionella odds

Fraktionerade odds är generellt det mest tradionella sättet att illustrera odds på. Det avspeglar den vinst du kommer motta för ett specifikt vad. Till exempel betyder oddset 5/2 (uttalas 5 till 2) att du får tillbaka 5 units för varje 2 units, som du satsar på ett vad.

För att konvertera fraktonerade odds till deras respektive sannolikheter gör vi beräkningen

Nämnare delat med  (Nämnare plus täljare)

Som exempel tar vi vårt odds på 5/2

Indirekta sannolikheten = 2 / (5 + 2)
Indirekta sannolikheten = 2 / 7
Indirekta sannolikheten = 0.286

Gånga därefter med 100 för att visa en indirekt sannolikhet på 28,6%.

Moneyline odds

Moneyline odds, ocksp känt som amerikanska odds, är sannolikt det mest ovanliga oddsformatet för oss, som bor utanför Nordamerika. Och i början kan det ses som ganska förvirra. Men det kan vara all idé att klura ut hur de fungerar, speciellt när man läser tips på amerikanska sidor, och ser på sportsändningar från “overthere”. Så låt oss se hur man räknar ut Money line odds till deras indirekta sannolikheter.

Det finns två typer av moneyline odds.

Det första är minus moneylines. De skrivs exempelvis -120. Men vad innebär detta?

Ja. grundläggande betyder det, att du skall satsa 120 enheter, om du vill ha en vinst på 100. Det innebär att du sätter 120 enheter för att få en vinst på 100.

Den andra typen är plus moneylines. Dessa skrivs exempelvis +180.
Detta betyder, att om du satsar 100, vinner du 180.

Så hur räknar vi plus/minus moneyline odds om till deras indirekta sannolikhet?

För ‘minus’ moneyline odds gäller följande beräkning:

( – (minus moneyline odds))

( – (minus moneyline odds)) + 100)

Så låt oss pröva exemplet med ett moneyline odds på -120

Indirekt sannolikhet = (- (-120) / ((- (-120)) + 100)
Indirekt sannolikhet = 120 / (120 + 100)
Indirekt sannolikhet = 120 / 220
Indirekt sannolikhet = 0.545

Detta gångas därefter med 100, så vi får en indirekt sannolikhet på 54,5 %

För ‘plus’ moneyline odds ger den följande beräkningen:

100 delat med (plus moneyline odds + 100)

Så låt oss pröva vårt exempel med ett moneyline odds på +180

Indirekt sannolikhet = 100 / (180 + 100)
Indirekt sannolikhet = 100 / 280
Indirekt sannolikhet = 0.357

Denna summa gångas med 100, vilket ger en indirekt sannolikhet på 35.7%.

Hur räknar vi om ett odds från ett format till ett annat?

Att veta, hur man räknar ut ett slags odds till ett ett annat format kan vara nyttigt, speciellt om du sitter på en stor mängd statistik där oddset är formulerat på ett ovanligt sätt.

För att göra detta, skall vi först räkna om det utvalda oddsets format till dess indirekta sannolikhet. När detta är gjort, är beräkningarna ganska enkla.

Konvertering av underförstådda chanser till decimal odds

100 delat med decimalodds

 

Så konverterar du indirekta sannolikheter till fraktionerat odds

(100 delat med indirekta sannolikheten) – 1.

 

Så ett exempel med en indirekt sannolikhet på 25 % räknas ut enligt följande:

Fraktionella odds = (100 / 25) – 1
Fraktionella odds = 4 – 1
Fraktionella odds = 3, uttryckt som 3 till 1

Indirekta sannolikheter omräknade till moneyline odds

Detta beror på, om den indirekta sannolikheten är över eller under 50 %

Om den är över, gör vi följande uträkning.

(i sannolikhet delat med (100 – indirekta sannolikheten)) gånger 100.

Så med exemplet, innebär det en indirekt sannolikhet på 75%

Moneyline odds = – (sannolikhet)/(100 – sannolikhet) * 100
Moneyline odds = – (75 / (100 – 75)) * 100
Moneyline odds = – (75 / 25) * 100
Moneyline odds = 3 * 100
Moneyline odds = – 300.

Om den indirekta sannolikheten är under 50%, justeras uträkningen något.

(( 100 – indirekt sannolikhet) delat med indirekt sannolikhet) gånger 100.

Så t ex, innebär det en indirekt sannolikhet på 25%

Moneyline odds = ((100 – sannolikhet )/(sannolikhet ) * 100)
Moneyline odds = ((75) / (25) * 100)
Moneyline odds = 3 * 100
Moneyline odds = + 300

Även om där finns många verktyg på nätet, som kan hjälpa dig att räkna om odds till indirekta sannolikheter och räkna om odds till andra format, är det fortfarande en god idé att göra dessa uträkningar för att förstå sig på dessa på ett bättre sätt. Detta kommer bara ge dig en bättre förståelse för vad odds representerar i rent värde, plus att det kommer träna din bettinghjärna till att tänka mer instinktivt, vad gäller indirekt sannolikhet, då du ser på dina odds.


Chat