Kommersiellt innehåll

Grundläggande betting

1. Sannolikhet

För att förstå sig på odds så gäller det att förstå vad ordet "sannolikhet" egentligen betyder. 

En sannolikheten för att viss händelse inträffar uttrycks ofta i procent.

Här är ett exempel när vi kastar tärning:Sannolikheten är 1 av 6 för varje utfall (då en tärning har sex sidor).

Sannolikhetsfördelningen är jämnt fördelad på alla sex tal. I procent innebär detta 16,66% (100/6) sannolikhet för att något av de sex numren ska komma upp.

Du delar alltså 100% sannolikhet med så många utfall det kan bli. I en fotbollsmatch där marknaden är 1X2 blir ju då sannolikheten 33,33% (100/3) för de olika slutresultaten.

2. Decimal-Odds

Odds är ett annat sett att se sannolikheter på. Decimal odds till exempel går lätt att omräkna till sannolikheter. Därför är dessa också de odds som är klart mest populära.

Istället för att säga att en utfall har sannolikheten av X%, blir X omvandlat till ett nummer.

 Så här går det till.

100% delat med Chansen = Oddset.

Till exempel, om du tror att Manchester Uniteds seger chanser att vinna en fotbollsmatch är 40% skulle det se ut på följande sätt i decimal odds:

100% / 40% = 2.50

Odds som detta kallas för decimalodds eller Europeiska odds. Om du spelar för 10 kronor får du tillbaka 25 kronor vid oddset 2,50. Om du tar bort själva insatsen så blir det en vinst på 1,50. 

Om du har en miniräknare, så kan du kanske hitta 1/x knappen någonstans, vilket också är den matematiska formel som används här

  • Knappa in det tal med decimaler som du vill använda dig av

  • Tryck på 1/x  knappen och du får den uträknade sannolikheten.

  • Tryck på 1/x knappen igen.

och sannolikheten räknas således om i decimal form

3. Fraktionella Odds

Franktionella odds är ett att sätt att utrycka odds på, främst använt i Storbritannien. 

För att använda förra exemplet med decimala odds 2.50, franktionella odds hade uttryckt sannolikheten som 6/4 eller 3/2 eller 1.5/1. Man måste spela 1 för att få 1.50 vinst.

Ett vanligt fel är att bedöma 2.50 i odds som 2.5/1, men det är fel. Franktionella odds räknar ut din netto vinst snarare än det du får tillbaka på vinsten, vilket gör att insatsen (1) försvinner bort.

Det här sättet att sätta odds håller på att försvinna även i Storbritannien efter som det är räkna med decimalodds, speciellt när det gäller att räkna ut den egentliga sannolikheten.

Man kan omvända franktionella odds till decimala odds, genom att ta exempelvis 6/4 så dividerar man 6 med 4 och lägger till 1.

(6 delat med 4) + 1 = 2.50

Eller om man så vill, lägga till täljare och nämnare ihop sedan dividera med nämnaren.Eller om man så vill, lägga till täljare och nämnare ihop sedan dividera med nämnaren.

6 + 4 delat med 4 = 10 delat med 4 = 2.50

4. Amerikanska Odds

Amerikanska odds kan vara ännu mer förvirrande än franctionala odds.

För de första så är deras odds antingen positiva eller negativa. Som exempel – 150 eller + 150, egentligen visar de bara hur mycket du behöver satsa för att kunna tjäna $100 eller hur mycket vinst du får om du satsar $100.

Negativa odds Negativa odds visar hur mycket du måste satsa för att nå en vinst på $100. Om ett lag har oddsen -150 så betyder det att du måste satsa $150 för att vinna $100.

Här är ett exempel på hur man omvänder amerikanska odds till decimala odds;

Om vi har odds på -150 så delar vi bara 100 med 150 och adderar 1.

(100/150) + 1 = 1.67

Positiva odds visar hur mycket vinst man vinner om man satsar $100.

Om ett lag har ett odds +150 så tjänar vinner du $150 om du satsar $100. Oddset +150 är det decimala oddset 2.50. man behöver bara dividera 150 med 100 och addera 1 för att få fram decimaloddset från positiva odds.

Du behöver bara dela med hundra och tillsätt en för positiva amerikanska odds att få ett decimalodds eller motsvarande.

(+150/100) + 1 = 2.50

5. Indirekt sannolikhet

Som vi sett så uttrycker odds en sannolikhet eller möjlighet att något ska hända. Någonting som är kan underlätta att första, är vad underförstådd sannolikhet är. För det är den sannolikheten som oddset egentligen uttrycker.

Så hur räknar vi ut sannolikheten när vi får oddset? Enkelt.

Det är 100% delat med oddset 100/2.5=40%.
dvs 100% delat med 2.50 = 40%

Genom att kunna räkna ut sannolikheten för oddset så underlättar det att hitta värdet i ett spel, mer om det i nästa genomgång.

6. Förstå odds, nyckeln till framgångsrik betting

Decimalodds är helt klart den mest populära form vad gäller bettingodds
Men oavsett vilket format du väljer kan det vara värt ett försök och testa.

Och att förstå sig på odds kommer lägga grunden för allt ditt spelande. Glöm inte bort att oddsen speglar dina chanser och sannolikhet till seger. 

När du väl fått kläm på detta, är du på god väg mot ett bättre och mer succéfyllt spelande.