Kommersiellt innehåll – VIKTIGT: Från 2. juli 2020 kommer alla casinobonusar för svenska användare begränsas till högst 100 kr. och en veckovisa insättningsgränsen på 5.000 kr.

Craps

Craps går under kategorintärningsspel och är kanske mest populärt i USA, där spelet ses som det allramest populära casinospelet. I Sverige är Craps ännu inte lika populärt menspelet drar till sig fler och fler spelare under de senaste åren. Vi påbettingexpert ger dig en lite enklare överblick på hur spelet Craps egentligengår till.

Prova Craps vid LeoVegas här!

Craps – ett underhållande tärningsspel

Hur många gånger har man inte sett filmklipp från Las Vegas där människor flockas kring en tärningsspelande snubbe som vrålar ut come on! Give me a twelve eller liknande. Detta tärningsspel är förmodligen Craps. Ett roligt och underhållande casinospel där chanserna att vinna är relativt goda, bara man spelar på rätt sätt.

Grunderna i Craps

Att spela craps är ganskaenkelt och kräver inte speciellt stora kunskaper kring spelet. Vid spelandet avCraps använder man sig av två tärningar. Huvudpersonen i Craps är shootern, dvsden spelare som kastar tärningarna, de övriga vid bordet satsar antingen emoteller på dig. Spelet börjar med att du och deövriga på bordet skall lägga insatser. Spelplanen ser för Craps ser ut så här:

Craps spelplan

Spelplanen för Craps

Lägg dina spelchips på något avföljande alternativ. På ett onlinecasino kan du snabbt och enkelt klicka på hurmånga chips du vill lägga. Oftast kan du välja allt från 5 kronor upp till1000. Det första kastet i Craps kallas för Come-Out-Roll.

När spelarna har satsat på antingenPass Line eller no Pass Line, (kallas även win eller right bets alternativtdon´t win och wrong bets)

Shootern kastar ivägtärningarna på bordet. På fysiska casinon finns det klara spelregler för hurtärningarna skall kastas, något som nätspelarna inte behöver oroa sig över.

Craps rymmer upp till ca 20spelare på samma gång, men oftast är antalet spelare i regel inte mer än 5-6stycken. Om du inte vill kasta tärningarna själv, kan du välja att låta nästaspelare på tur göra det och spela antingen emot eller på honom eller henne. Här är de olika insatser alternativen i spelet Craps:

Huvudinsatser:

CrapsLine

Detta spel är det absolutenklaste. Och betalar 1/1. Med andra ord får du tillbaka den dubbla insatsen.Pass Line är kanske det mest populära spelet i Craps. Här vinner du direkt omdu får 7 eller 11 men förlorar omedelbart om du skulle få 2,3 eller 12. Skulleden totala summan vara ett point nummer dvs 4-10 kastas innan något av deresultaten kommer så vinner spelet om detta nummer kastas igen innan en 7:a. Omen 7:a kommer innan point-numret förlorar du spelet.

Don´tPass

Motsats till Pass Line, Du vinner på 2,3 och får pengarnatillbaka, en så kalla push med en 12:a. Förlorar gör du om du får upp en 7:aeller 11:a, samt på andra kast om de är samma som point.

PassLine Odds

När en satsning på Pass Line odds vinner, får du normalt 2till 1 i vinst. När shootern etablerat en point, får den spelarensom lagt en pass line insats ta odds. Den högsta insats du kan lägga är 3x dinpass line insats om point är 4,5,9 eller 10, eller 4.5x din pass line insats ompoint är 6 eller 8. Odds insatsen vinner om point numret kastas före en sjuakastas och ger 2:1 om point är 4 eller 10, 3:2 om point är 5 eller 9 och 6:5 ompoint är 6 eller 8.

Dont Pass LineOdds – Insats på att shootern ska misslyckas. Vinner om 2,3 eller 12 kastas påcome-out kastet, eller om en sjua kastas före point numret. Förlorar om en sjuaeller elva kastas på come-out kastet, eller om point numret kastas före ensjua. Ger jämna pengar på insatsen förutom om en tolva kastas på come-outkastet. I detta fall blir det lika och insatsen lämnas åter till spelaren.

Come

Denna insats är exakt sompass line insatsen. Men den kan läggas på varje kast så fort en pointetablerats. När du lagt en come insats, blir nästa kast ett sk come-out kastför denna satsning. Om shootern kastar en sjua eller elva, vinner du och om hankastar craps, förlorar du. Come-spelet kan sedanplaceras och vinner omedelbart om 7 eller 11 kastas och förloras om 2, 3 eller12 kastas. Om ett point-nummer kastas övergår spelet till detta nummer, blirPoint-spelet, och vinner om point-numret upprepas innan en 7:a kastas. Om en7:a kastas innan point-numret så förlorar spelet.

Don´t Come

Motsatsentill Come. Återigen så kan detta bara göras efter att man fått upp ettpoint-nummer. 0m 2,3 eller 12 kastas vinner detta spel om det blir 7  eller 11 förlorar det. Om ett point-nummerkommer så går det över tilld etta nummer och vinner om en 7:a kastas innanpoint-numret skulle upprepas.

Laying theOdds

Precis som du kan ta odds på olika linjer, kan du lägga odds på don´tpass. Den högsta insatsen du kan lägga normalt är 6x din don´t pass line om dentotala summan är 4 eller 10. 4,5x don´t pass line insatsen om summan är 5 eller9 och 3,6 x don´t pass line om summan är 6 eller 8.

Placeinsatser

Place insatser på 6 och 7 ger normalt sett 7:6 i vinst. Place på 5och 10 ger 9:5 och 5 och 9 7:5. Här gäller det att pricka in ett speficiktnummer som skall kastas före en sjua. Du kan även välja att att satsa på ettspeceifikt nummer INTE skall kastas före sjuan. S k lose insater på 6 och 8ger  i regel 4:5, medan 4 och 10 ger 5:11och 5 och 9 5:8.

Suckerinsatser

Dessa är satsningar är inget för nybörjaren och är sällan till spelarens fördel. Dessa spel kan locka många som hoppas på storvinsten, då vinsterna oftast är mycket höga. Oddsen är dock såpass dåliga att det är strategiskt smartare att lägga ovan beskrivna satsningar.

Big 6 och8 bets

Dessa spelger dubbla insatsen och vinner om en sexa respektive åtta kastas före en sjua.Ett 50-50 spel.

Field bet

Ett “field bet”är en satsning där nästa kast med tärningarna kommer att bli antingen 2, 3, 4,9, 10, 11 eller 12. Insatsen placeras i fältet “FIELD” på spelbordetinnan det första kastet påbörjas. Om kastet blir 3, 4, 9, 10 eller 11 vinner”field bet” 1:1. Om det blir 2 eller 12ger ett “field bet”2:1. Om det blir 5, 6, 7 eller 8, förlorar du.

Horn Bets

Ett “horn bet” ärinsats på att nästa kast med tärningarna antingen blir 2, 3, 11 eller 12. Dennainsats kan användas vid alla första kast och ska placeras i fältet påspelbordet som visar tärningarna med ögonen 2, 3, 11 eller 12. När ett”horn bet” vinner, ger det 15 till 1 på talen 3 och 11, och 30 till 1på talen 2 och 12.

Any Craps Bets

Any craps bet är en satsning på att nästa kast med tärningarnaantingen blir 2, 3 eller 12. Denna insats kan användas vid alla första kast ochska placeras i fältet Any craps på tärningsbordet. Blir det 2, 3 eller 12,vinner du oftast 7 gånger din insats.

HardwayBets

Ett”hardway bet” är när du gör en satsning på att det kommer att kastasantingen 4, 6, 8 eller 10 med två lika tärningar dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5)innan det kastas en 7:a. Denna insats placeras i det fält på spelbordet där detvisar två tärningar med motsvarande prickar. Att kasta en summa med två avsamma siffror kallas för att kasta på det hårda sättet, “the hardway”. T.ex. kallas ett kast på 4+4 en “hard 8”, där ett kast somvisar 5+3 eller 6+2 kalas för “easy 8”. När ett “hard bet”vinner, ger det normalt 7 till 1 på talen 4 och 10, och 9 till 1 på talen 6 och8. Det finns möjligheter att ta bort de insatser “hardway bets” sominte är färdiga.

Any 7 or 11 bets

Här gäller detatt sätta antingen en sjua eller elva av den totala summan. Ett “any 7bet” är en satsning på, att nästa kast med tärningarna blir en 7:a. Dennasatsning kan användas vid alla första kast. Insatsen placeras i “Seven”fältet och om en 7:a kommer upp, vinner du normalt 4 gånger insatsen.Samma sak gäller any 11 bets, fast då gäller det att tärningarnas totala summaistället är 11. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeraspå spelbordet, där man kan se två tärningar som visar 11. Om 11 kommer upp,vinner du normalt 15 gånger din insats.

Vinstplan i Craps multirolls

Egentliga odds Utbetalande odds Marginal
Pass/Come 251:244 1:1 1.41 %
Don’t pass/Don’t come 976:949 1:1 1.40 %
Pass odds/Come odds 2:1 för 4, 10; 3:2 för 5, 9; 6:5 för 6:8 2:1 för 4, 10; 3:2 för 5, 9; 6:5 för 6, 8 < 1 %
Dont pass odds/Dont come odds 1:2 mot 4, 10; 2:3 mot 5, 9; 5:6 mot 6,8 1:2 mot 4, 10; 2:3 mot 5, 9; 5:6 mot 6,8 < 1 %
4 eller 10 som vinnartal 2:1 9:5 6.67 %
5 eller 9 som vinnartal 3:2 7:5 4.00 %
6 eller 8 som vinnartal 6:5 7:6 1.52 %
4 eller 10 som förlorartal 2:1 5:11 3.03 %
5 eller 9 som förlorartal 3:2 5:8 2.50 %
6 eller 8 som förlorartal 6:5 4:5 1.81 %
Köp 4 eller 10 2:1 2:1 + kommission 4.76 %
Köp 5 eller 9 3:2 3:2 + kommission 4.76 %
Köp 6 eller 8 6:5 6:5 + kommission 4.76 %
Lägg 4 eller 10 1:2 1:2 + kommission 2.44 %
Lägg 5 eller 9 2:3 2:3 + kommission 3.23 %
Lägg 6 eller 8 5:6 5:6 + kommission 4.00 %
Big 6 eller 8 6:5 1:1 9.09 %
Hard way 4 eller 10 8:1 7:1 11.11 %
Hard way 6 eller 8 10:1 9:1 9.09 %

Vinstplan i Craps Singlerolls

Egentliga odds Utbetalande odds Casinots marginal
Any seven 5:1 4:1 16.67 %
Any craps 8:1 7:1 11.11 %
Craps 3 eller 11 17:1 15:1 11.11 %
Craps 2 eller 12 35:1 30:1 13.89 %
Horn 5:1 27:4 för 2, 12; 3:1 för 3, 11 12.50 %
Field 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12 5 til 4 1:1 för 3,4,9,10,11; 2:1 för 2; 3:1 för 12 2.78 %

Sannolikheter i Craps

Summa Tärningskombination Sannolikhet Omräknat i procent
2 1-1 35 på 1 2,78 %
3 1-2, 2-1 17 på 1 5,56 %
4 1-3, 2-2, 3-1 11 på 1 8,83 %
5 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 8 på 1 11,11 %
6 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1 31 på 5 13,89 %
7 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1 5 på 1 16,67 %
8 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2 31 på 5 13,89 %
9 3-6, 4-5, 5-4, 6-3 8 på 1 11,11 %
10 4-6, 5-5, 6-4 11 på 1 8,83 %
11 5-6, 6-5 17 på 1 5,56 %
12 6-6 35 på 1 2,78 %

Lets play craps!

Det första kastet i craps är spelet av craps regler kallas som jag nämt ovan för: come out roll. Med tärningens totala summor 4, 5, 6, 8, 9 och 10  gör shootern poäng. Den inledande satsandet, som sker före come out roll, kallas ” the pass line bet”. Ett så kallat “pass line” bet” vinner direkt, om tärningarnas totala summa visar 7 eller 11 och förlorar om den totala summan är 2 (snake eyes) 2 (cross eyes) eller 12 (box cars). Om summan av tärningarna är 4,5,6,8,9 eller 10 i “the come out roll” blir detta antal “the point” (det öppna talet). Markeringen visar, att det öppna tal har etablerats “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”.

Kastaren (banken) fortsätter nu med att kasta tärningarna, tills han får “the point” (det öppna talet) eller 7 för att sluta spelet. Om kastaren får det öppna talet först, kommer ett “pass line bet” att vinna. Men om kastaren kastar och ögonen visar 7 först (D.v.s. “sevens out”), kommer “pass line bet” att förlora.
För att avsluta en spelomgång och upplösa “pass line bets” ska kastaren kasta antingen det öppna talet eller 7 efter “the come out rool”. Det finns alltid en möjlighet till att ett spel kan pågå en hel kväll, det har skett, om kastaren varken kastar det öppna talet eller 7. “Pass line bets” kan inte vinnas innan det öppna talet har kastats, precis som att en sådan insats heller inte kan förloras innan 7 har kastats. Detta beror på att färdigspelade “pass line bets” inte får tas bort från spelbordet. Spelaren måste vänta på att det öppna talet slås, eller att 7 kastas för att spelet kunna avgöras.

För enkelheten skull kan man sammanfatta en Craps omgång så här:

  • Omgången börjar med spelaren lägger en insats för att kunna kasta tärningen.
  • På första kastet ger 7 eller 11 vinst. Spelaren kammar hem vinsten och turen går över till nästa spelare.
  • Men om spelaren istället får 2, 3 eller 12 har denne slagit craps och detta innebär förlust direkt. Spelaren förlorar insatserna till motspelaren, turen går över motspelaren och en ny omgång kan påbörjas.
  • Om shootern kastar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 blir detta nummer istället det nya nummer som kastaren spelar mot, point number eller öppna talet.
  • Shootern fortsätter att kasta tills antingen 7 eller det nya point numret kommer upp.
  • Om 7 kastas före point numret förlorar shootern, insatserna förloras till motspelaren, turen går över till motspelaren och en ny omgång kan påbörjas.
  • Om point numret (dvs samma som inledande kastet) kommer upp har shootern vunnit.
  • Om shootern slår något annat får denne kasta tärningarna igen till någon av de två närmast ovanstående situationerna uppstår.
  • Om shootern varken kastar det öppna talet eller 7, under hela kvällen så kan ett parti craps pågå hela kvällen.

Craps strategi

Eftersom Craps är ett spel på ren tur är det svårt att påverka det men ändå finns det en del nyttiga tekniker och förmågor. Framgången i spelet Craps bygger på många strategier för att minimera casinots fördel samtidigt med att finna nöje i spelet. Craps strategier är viktiga att lära innan man börjar spela och man bör hålla sig till ett försiktigt sätt att spela genom att göra insats i säkrare omständigheter och undvika de riskabla.

De lägsta oddsen ger ingen fördel till casinot

De bästa satsningarna i Craps är naturligtvis de där “huset” inte har någon fördel. Denna typ finns i craps. Denna satsning är laying odds, och kan endas göras om du först satsat på “pass line”. Efter att en summan kommot upp har du möjlighet att satsa ett antal gånger på summan som ligger på “pass line” soe en “lay odds satsning”.  Satsningarna i Crap varierar från casino till casino. Men i normala fall är det vå gånger den ursprungliga satsningen.

Craps historia

Världens mest populära tärningsspel är utan tvekan – Craps. Spelet har sitt ursprung redan från 1300-talet. Idag spelas Craps över hela världen och de flesta har någongång sett människor kring stimmiga casinobord i hopp om att ta hem de stora pengarna. Men var har egentligen tärningsspelet sitt ursprung och hur har det blivit så populärt? Låt oss ta det från början. Redan på 1300-talet fanns det ett tärningsspel i England, som kallades Hazard. Hazard var mycket populärt och påminde mycket om reglerna för Craps. En Hazardspelare fick välja en poäng mellan fem och nio. Fick han den valda siffran blev det vinst annars förlorade han. Men dagens Crapsspel såg egentligen inte sin begynnelse förrän i början av 1800-talet då den hängivne spelaren Bernad de Mandeville tog med sig Hazard-spelet till New Orleans och USA. Hazard-namnet byttes ut till Crapaud 1813 vilket ganska omgående ändrades till det enklare namnet Craps. Spelet Craps utvecklades efter hand och hade en rad olika varianter. Särskilt populärt kom tärningsspelet på Mississippiflodens ångbåtar, för att senare sprida sig som en löpeld över hela den Nordamerikanska kontinenten. Idag spelas Craps med stort intresse i framför allt USA där spelet dock fått klar konkurrens av andra hazard-spel som exempelvis slotmskiner, blackjack och roulette.

Prova Craps vid LeoVegas här!

Chat